הודעות

  רוצה לפרסם ? צור קשר

  תארים ונקודות אמן

   

  הערות לטבלה

  לצורך בדיקת הקריטריונים לתואר, קיים יחס המרה קבוע בין נקודות אמן עודפות מכל סוג לנקודות אמן "זולות" יותר, כדלקמן:


  כל נקודת אמן ארצית עודפת = 10 נקודות אמן מקומיות
  כל נקודת אמן בינלאומית עודפת = 5 נקודות אמן ארציות

   

  היכן משיגים את נקודות האמן החסרות ?

  משתתפים בתחרויות ומשתדלים להצליח בהן...

  נקודות אמן מקומיות מוענקות בגין הישגים מעל הממוצע ברוב סוגי התחרויות.
  נקודות אמן ארציות מוענקות באירועים מחוזיים וארציים או בתחרויות מיוחדות.
  נקודות אמן בינלאומיות מוענקות באירועים בינלאומיים וכן בכמה אירועים מיוחדים.