הודעות

  רוצה לפרסם ? צור קשר

  תעריפי ההתאגדות

  סוג תעריף שנתי כמה לחודש?
  חבר חדש / מחדש 120 ש"ח  10 ש"ח 
  זוג חדש / מחדש * 180 ש"ח  15 ש"ח 
  ילד עד גיל 18  40 ש"ח   3.3 ש"ח 
  חייל בשירות חובה או סטודנט לתואר ראשון בלבד 60 ש"ח   5 ש"ח 
   נכה (נכה צה"ל בלבד ) ** 110 ש"ח   9 ש"ח 

   *  זוג = זוג נשוי או ידועים בציבור הגרים באותה כתובת. 

  ** נכה = נכה צה"ל בלבד בצירוף תעודת נכה.

                החברות בתוקף עד לסוף שנת ההרשמה בכל נק' זמן בה יבוצע התשלום

                  ניתן להירשם או לחדש חברות באמצעות המערכת המקוונת