הודעות

  רוצה לפרסם ? צור קשר

  טפסים

  לחץ על הסימן ליד הטופס שברצונך להוריד:

  טופס בקשה להחלפת שחקן בתחרות של ההתאגדות לחץ כאן
  טפסים למנהלי תחרויות קישור
  טופס דיווח מנהל תחרות סימולטנית לחץ כאן
  טופס טיפול בפניה / תלונה / בירור בנושא תחרות סימולטנית לחץ כאן
  טופס דיווח עבור ניהול תחרות של ההתאגדות לחץ כאן
  טופס בקשה לבחינה מחדש לחץ כאן
  טופס בקשה לקבלת הסמכה מהועדה הממשלתית להסמכת שופטים לחץ כאן
  כרטיסי שיטות קישור
  הוראת למילוי כרטיסי שיטות רשמי (נכתב ע"י קובי שחר). לחץ כאן
  כרטיס שיטות רשמי בפורמט WORD לחץ כאן
  כרטיס שיטות רשמי בפורמט EXCEL לחץ כאן
  כרטיס שיטות מלא, סטנדרט ישראלי לחץ כאן
  כרטיס שיטות מלא, בשיטת 2 על 1  לחץ כאן
  טפסי רישום תוצאות ובקשה לבחינה מחדש קישור
  טופס רישום תוצאות בתחרות זוגות  לחץ כאן
  טופס רישום תוצאות בתחרות זוגות - 15 שורות (עד 30 ידיים, 2 בורדים לסיבוב). לחץ כאן
  טופס אישי לרישום תוצאות בתחרות (עד 32 בורדים) לחץ כאן
  טופס אישי לרישום תוצאות בתחרות (עד 42 בורדים) לחץ כאן
  טופס בקשה לבחינה מחדש לחץ כאן