חדשות

  רוצה לפרסם ? צור קשר

  מוסדות ההתאגדות

   
  התאגדות הברידג' הישראלית (ע"ר), היא גוף ציבורי, שהוקם שלא לשם הפקת רווחים, המאוגד בהתאם לחוק ‏העמותות תש"מ - 1980 ‏. ההתאגדות היא חברה בליגה האירופאית לברידג' (EBL) ובארגון הברידג' העולמי (WBF). 
   
  הברידג' הוכר כענף ספורט ע"י משרד התרבות והספורט ומומלץ ע"י משרד החינוך כפעילות תרבותית שיש עמה פיתוח חשיבה ופעילות בצוות.
   
  סניפי ההתאגדות - ההתאגדות מחולקת לסניפים ולתתי סניפים, אשר מקיימים תחרויות בחסות ההתאגדות, המעניקות לזוכים פרסים ונקודות אמן, כפי שנקבע על ידי הועדה הספורטיבית הארצית. בהתאגדות מסונפים כיום כ- 78 מועדונים, מנהריה בצפון ועד אילת בדרום.
   
  הועידה הארצית - הועידה הארצית היא המוסד העליון של ההתאגדות ומורכבת מנציגי הסניפים. מתפקידה לבחור בנושאי התפקיד המרכזיים ולקבל דו"ח על פעולותיהם. הועידה מתקיימת אחת לשנה ובוחרת נושאי תפקידים אחת לשנתיים.
   
  מועצת העמותה - המועצה היא המוסד המבצע של ההתאגדות ובידיה כל הסמכויות של ההתאגדות בענינים ארציים או בכל ענין אחר אשר הסמכות עליו לא יוחדה לגוף אחר. לכל סניף נציג אחד במועצה והוא יו"ר הסניף. בין תפקידי וסמכויות המועצה: 
  • פקוח והקפדה על הפעלת תקנון התאגדות,
  • ארגון תחרויות ארציות ובינלאומיות, 
  • מינוי ועדות ( ועדת סגל ונבחרות, ועדת חוקה ושיפוט, ועדת נקודות אמן ומושבים, ועדת צעירים),
  • קביעת תקציב וניהול ענייניה הכספיים של ההתאגדות, במסגרת התקציב המאושר,
  • הפעלת משרד ההתאגדות,
  • ייצוג ההתאגדות כלפי מוסדות וגורמים בישראל ובחו"ל.
  • התקנת תקנות, תקנונים, כללי אתיקה, התנהגות בכל הנוגע לתחרויות,
  נשיא ההתאגדות - נבחר ע"י הועידה הארצית מבין חברי ההתאגדות המועמדים לכך בהסכמתם. הנשיא משמש כיו"ר המועצה ובמקרה של שוויון קולות בהצבעה כלשהיא תהיה לו זכות דעה מכרעת. אם נבחרו סגנים לנשיא, ימלא סגן אחד את מקומו של הנשיא בכל מקרה שהנסיבות יחייבו זאת או אם נתבקש לעשות כן ע"י הנשיא. 
    
  ועד העמותה - מועצת העמותה בוחרת מבין חבריה ועד עמותה בן 7 חברים לכל היותר, אשר מתפקידו לטפל באופן שוטף בענייני ההתאגדות הנתונים לסמכות המועצה. לועד העמותה כל סמכויות המועצה, בכפוף לפיקוחה וזכות ההכרעה הסופית של המועצה. המועצה בוחרת ביו"ר לועד העמותה, גזבר וקפטן ספורטיבי ארצי, שהינם חלק מחברי ועד העמותה.  יו"ר ועד העמותה לא יכול לכהן יותר מ 3 קדנציות רצופות. לגבי חבר ועד העמותה, אין הגבלה במספר הקדנציות. 
   
  ועדות ספורט:

  ועדת הסגל והנבחרות - הוועדה מטפלת בכל הקשור לברידג' הייצוגי וטיפוח המצוינות:

  • קיום מסגרת הפעילות של הסגלים הבוגרים והכנת תשתית לנבחרות ישראל
  • איתור שחקנים וזוגות מצטיינים וצירופם למסגרות הסגלים.
  • קביעה וביצוע של מנגנוני בחירת הנבחרות בכל הקטגוריות.
  • בחירת הקפטנים לנבחרות הייצוגיות.
  • בחירת המאמנים וקביעת מסגרות ותוכן לאימונים.
  • טיפול בלוגיסטיקה הקשורה בסגלים ובנבחרות (בסיוע המשרד).
  • טיפול בכל הנושאים האחרים הקשורים בברידג' הייצוגי.
  • טיפול  בנושאי התקציב המיועד למטרות אלה.
  ועדת החוקה - הוועדה מטפלת בכל הקשור לחוקי המשחק, תקנונים ומנהלי תחרות:
  • קביעת מסגרות החוק המחייבות בתחרויות בארץ בכל הרמות.
  • קביעת נוהלי משחק, תקנות כלליות ותקנונים מחייבים לתחרויות לסוגיהן.
  • הכשרת מנהלי תחרויות וקביעת מסגרות להסמכתם, דירוגם וקידומם המקצועי.
  • קביעת נהלים בנושאי משמעת.
  • שימוש כוועדת ערעורים עליונה.
  ועדת נקודות אמן ומושבים - הוועדה מטפלת בכל הקשור לנקודות האמן מכל הסוגים, הענקת תארים ספורטיביים, וכן בכל הקשור לארגון תחרויות עם נקודות אמן ארציות (על ידי המועדונים):
  • קביעת שיטת חלוקת נקודות האמן בכל רמות התחרויות ומכל הסוגים.
  • קביעת מפתחות להענקת תארים ספורטיביים.
  • קביעת שיטת החלוקה של מושבים ארציים למועדונים ופיקוח על ארגון התחרויות.
  ועדת צעירים - הוועדה מטפלת בכל הקשור ללימוד ברידג' לנוער בבתי הספר ובמוסדות אחרים, לטיפוח צעירים מוכשרים, וכן משמשת כוועדת סגל לנבחרות השונות בגילאי הצעירים:
  • קיום ופיקוח על מנגנון הדרכה קידום והפצת ברידג' בקרב הנוער (גם מחוץ למסגרות ההתאגדות)
  • כל מה שצוין בוועדת הסגל – אך ביחס לצעירים עד גיל 25.
  ועדת הוראה - הוועדה אחראית על הסמכה והשתלמות מורי ברידג' בישראל. בכלל זה אחראית הוועדה על מתן אישור לפתיחת קורסי מורים בפיקוח ההתאגדות, קביעת קריטריונים לקבלת תעודת הסמכה להוראת ברידג', חיבור מבחן הגמר, אישור רשימת חונכים לסטאג' ועוד. כמו כן, אחראית הוועדה על תכנון ימי השתלמות והעשרה למורים מוסמכים לרבות על הוראת ברידג' לילדים.
   
  ועדת ביקורת - בת 3 חברים, מתפקידה לפקח על ניהול עניניה הכספיים של ההתאגדות ולהגיש דו"ח לועידה הארצית. 
   
  נציב התלונות - נבחר ע"י הועידה הארצית ותפקידו לטפל בכל תלונה אשר תופנה אליו וענינה תפקודו של כל נושא תפקיד במועצת העמותה, בועד סניף (או תת – סניף), בועד העמותה ובוועדת הבקורת. 
   
  ועדת משמעת - מונה 10 חברים ויו"ר . במידה והקפטן הספורטיבי הארצי החליט להעביר תלונת משמעת לטיפול הועדה, תתכנס הועדה בהרכב של לפחות 3 חברים. חבר התאגדות יכול לעתור גם לבית הדין, במידה ולא קיבל את החלטת הועדה.
   
  בית הדין הארצי - כולל 7 חברים לפחות הנבחרים ע"י הועידה הארצית מתוכם לפחות שני משפטנים. אב בית הדין יקבע הרכב של לפחות 3 חברים לדיון בכל עניין שידון בפניו. ועדת המשמעת הארצית תדון בעניינים הקשורים במירמה לכאורה או באלימות וכן בכל עבירת משמעת או אתיקה באירועים ארציים, שיובאו אליה על ידי הקפטן הארצי. החלטות הועדה סופיות ודיוניה יתנהלו בד"כ בדלתיים פתוחות.
   

  אנו משתמשים בקובצי Cookie כדי לאפשר לאתר לפעול כהלכה. למידע נוסף קראו את מדיניות העוגיות באתר