חדשות

  רוצה לפרסם ? צור קשר

  מידע למנהלי תחרויות

   מידע לגבי תוכנת חישוב התוצאות
   דף שאלות תשובות   לחץ כאן
   ניוזלטר של תוכנת החישובים  לחץ כאן
   דף הורדת התוכנה ועדכונים  לחץ כאן
   ניהול תחרויות
   הוראות לניהול תחרות סימולטנית ארצית  לחץ כאן
   מדריך טכני לשימוש ב Bridgemates  לחץ כאן
   הסמכת מנהלי תחרויות
   הוראות הכנה לבחינה דרגה 1  לחץ כאן
   הוראות הכנה לבחינה דרגה 2  לחץ כאן
   חומרי עזר נוספים לקראת הבחינה  לחץ כאן
   דוגמאות למבחני הסמכה למנהלי תחרויות  לחץ כאן
   חומרים מתוך ימי עיון של מנהלי תחרויות בארץ  לחץ כאן
   חומרים מתוך סדנאות EBL אזוריות עבור מנה"ת  לחץ כאן
   הנחיות ועדת החוקה העולמית - נספחים לחוקים  לחץ כאן
  תוצאות מבחן מנה"ת סוג 1 - יולי 2018  לחץ כאן