ליגות לקבוצות 2019

הרשמה לליגה ב

ליגהביתמיקוםהודעהלוח מפגשיםתקנון
לאומיתרעננה הודעה לוח מפגשים תקנון
ארצית צפוןרעננה/חיפה הודעה לוח מפגשים תקנון
דרוםרעננה/רחובות הודעה לוח מפגשים
ליגה א' 1חיפה הודעה לוח מפגשים תקנון
2רעננה הודעה לוח מפגשים
3אביבים הודעה לוח מפגשים
4גלאון הודעה לוח מפגשים
ליגה ב' 1קריות הודעה לוח מפגשים תקנון
2 לוח מפגשים
3נתניה הודעה לוח מפגשים
4רעננה הודעה לוח מפגשים
5 לוח מפגשים
6אביבים הודעה לוח מפגשים
7גלאון הודעה לוח מפגשים
8 לוח מפגשים
טבלות המרה ל-VP לאומית ארצית ליגה א/ב
נספחים לתקנון משמעת קנסות