ליגות לקבוצות אונליין 2020

משלוח כרטיסי שיטות
שלבביתלוח מפגשיםכרטיסי שיטותתוצאותתקנון
פיינל פור דרג א לוח מפגשים כרטיסי שיטות חצי-גמר  גמר תקנון
דרג ב לוח מפגשים כרטיסי שיטות חצי-גמר  גמר
דרג ג לוח מפגשים כרטיסי שיטות חצי-גמר  גמר
דרג ד לוח מפגשים כרטיסי שיטות חצי-גמר  גמר
רשימות השחקנים שלב מוקדם שלב מדורג
טבלות המרה ל-VP 10 לוחות 12 לוחות
תקנונים כללים: משמעת קנסות נהלי BBO
שלבביתלוח מפגשיםכרטיסי שיטותתוצאותתקנון
דרג א בית 1 לוח מפגשים כרטיסי שיטות תוצאות תקנון
בית 2 לוח מפגשים כרטיסי שיטות תוצאות
דרג ב בית 1 לוח מפגשים כרטיסי שיטות תוצאות
בית 2 לוח מפגשים כרטיסי שיטות תוצאות
דרג ג בית 1 לוח מפגשים כרטיסי שיטות תוצאות
בית 2 לוח מפגשים כרטיסי שיטות תוצאות
דרג ד בית 1 לוח מפגשים כרטיסי שיטות תוצאות
בית 2 לוח מפגשים כרטיסי שיטות תוצאות
שלבביתלוח מפגשיםתוצאותתקנון
שלב מוקדם בית 1 לוח מפגשים תוצאות תקנון
בית 2 לוח מפגשים תוצאות
בית 3 לוח מפגשים תוצאות
בית 4 לוח מפגשים תוצאות
בית 5 לוח מפגשים תוצאות
בית 6 לוח מפגשים תוצאות
בית 7 לוח מפגשים תוצאות
בית 8 לוח מפגשים תוצאות
בית 9 לוח מפגשים תוצאות
בית 10 לוח מפגשים תוצאות
דף התחרויות של ההתאגדות