הפורומים של ההתאגדות הישראלית לברידג'

הודעות אחרונות

131 נושאים, 320 הודעות
כללי » פרסום נושאי כתבות ירחון ההתאגדות לפי נושאים בירחון ובאתר
חזור לראש הדף

שלום רב,

חוזר ומתייחס להודעתי מיום 03.03.2017:

ראשית, יישר כח לכל העוסקים במלאכת עריכת ירחון ההתאגדות.

ובקשה, למען כולם, בעניין פרסום נושאי כתבות ירחון ההתאגדות לפי נושאים בירחון ובאתר.

אציין כי יישום הצעתי יאפשר ביצוע חיפושים עפ"י הנושאים, כגון, " שפר את הכרזתך "; קונבנציות; פינת החוק וכול' ויתרום לכל חברי ההתאגדות.

בברכה,

גבי לוי

אתר ההתאגדות » מדוע אין פרסום של תכנית מועדי בחינות הסמכה לשופטי ברידג'?
חזור לראש הדף

לאילן שלום רב, האם בכוונתכם לפרסם בינתיים טיוטת ספר החוקה החדש, תוך פירוט השינויים לעומת ספר החוקה הקיים?

בברכה,

גבי לוי

אתר ההתאגדות » מדוע אין פרסום של תכנית מועדי בחינות הסמכה לשופטי ברידג'?
חזור לראש הדף

שלום אבי,

אנחנו בעיצומו של תהליך קליטת ספר חוקה חדש שיכנס לתוקפו השנה, רק כאשר יסתיים התהליך (צפוי עד 1 ספטמבר) יהיה ניתן להתחיל בהכנת מבחנים חדשים.


אילן שזיפי 


אתר ההתאגדות » מדוע אין פרסום של תכנית מועדי בחינות הסמכה לשופטי ברידג'?
חזור לראש הדף

ההתאגדות מפרסמת תכנית שנתית של תחרויות ברידג' מטעמה. בהחלט ראוי ומועיל. הפרסום מראש מאפשר לשחקנים להיערך בהתאם.

אין פרסום דומה של מועדי בחינות הסמכה לשופטי ברידג'. לדעתי ראוי שיהיה פרסום כזה. זה רלוונטי במיוחד לשחקנים המעונינים לגשת לבחינה לדרג הנמוך ביותר וצריכים ללמוד לקראת הבחינה.

אתר ההתאגדות » מתי תעודכן רשימת מורי ברידג' שהוסמכו ע"י ההתאגדות הישראלית לברידג'
חזור לראש הדף
גבי שלום,
קורס המורים האחרון שהסתיים היה ב 2014 וכעת יש קורס מורים שהחל  באוקטובר 2016. 
כל המורים שהוסמכו מוזמנים לצור עם ההתאגדות קשר, לשלוח תעודת הסמכה ולעדכן שהם מעוניינים להופיע ברשימת המורים באתר עם או בלי אי מייל ואנו נשלבם בשמחה.
חוקים ותקנונים של הברידג' » ניסיון לתקן הכרזה שגויה
חזור לראש הדף

היי חברים, לידיעתכם, עפ"י חוקי משחק הברידג' התחרותי: חוק 12: סמכויות שיקול הדעת של מנהל התחרותא. סמכות להעניק תוצאה מתוקנתמנהל התחרות רשאי
להעניק תוצאה מתוקנת, כשחוקים אלה מסמיכים אותו לכך, מיוזמתו או בתגובה לפניית
שחקן שהוגשה במשך התקופה שהוגדרה בחוק
92ב (במשחק קבוצות ראה חוק 86). זה
כולל:1.      
 אם מנהל התחרות מעריך
שחוקים אלה לא קובעים פיצוי למתחרה חף על סוג מסוים של הפרה שבוצעה על-ידי יריב,הוא
רשאי להעניק תוצאה מתוקנת.2.      
 אם אין אפשרות לבצע
תיקון שיאפשר משחק רגיל בלוח, מנהל התחרות מעניק תוצאה מתוקנת מלאכותית (ראה
12ג(2) להלן)3.      
 אם חריגה תוקנה באופן
שגוי, רשאי מנהל התחרות להעניק תוצאה מתוקנת.ב. המטרות של תוצאה מתוקנת1.       מטרת ההענקה של תוצאה מתוקנת הינה לפצות על נזק
שנגרם לצד חף ולבטל כל יתרון שהושג על-ידי צד מפר באמצעות ההפרה שלו. נזק קיים
כאשר, בגלל הפרה, צד חף משיג תוצאת שולחן נחותה ממה שהיה צפוי אלמלא ההפרה,אך ראה 12ג(1)(ב).2.     
 מנהל התחרות אינו
רשאי להעניק תוצאה מתוקנת על בסיס ההנחה שהתיקון שניתן בחוקים אלה חמור מדי או
מיטיב מדי עבור צד כלשהו.ג. הענקת תוצאה מתוקנת[&ראה
גם הערה למטה]1.      (א) כשמנהל התחרות מוסמך על-ידי
חוקים אלה לתקן תוצאהלאחר חריגה וביכולתו להעניק תוצאה מתוקנת נקבעת, הוא
עושה זאת. תוצאה כזאת מחליפה את התוצאה שהושגה בפועל במשחק.(ב) אם, לאחר החריגה, הצד החף גרם נזק נוסף לעצמו
על-ידי ביצוע טעות חמורה (שאינה קשורה להפרה), או על-ידי ביצוע פעולה בלתי-מרוסנת
או מהמרת, הוא אינו מקבל סעד בתיקון עבור אותו חלק של הנזק שנגרם באשמתו. יש
להעניק לצד המפר את התוצאה שהייתה ניתנת לו בעקבות ההפרה שלו בלבד.(ג) אם ועדת החוקה אינה אוסרת זאת, ובמטרה לעשות צדק,ניתן לשקלל תוצאה מתוקנת נקבעת כדי לשקף את
ההסתברויות של מספר תוצאות אפשריות [$ באישור מיוחד - ראה הערה למטה].(ד) אם האפשרויות רבות מדי או שאינן ברורות, רשאי
מנהל התחרות להעניק תוצאה מתוקנת מלאכותית.(ה) ועדת החוקה רשאית, על-פי שיקול דעתה, להחיל את
הנהלים הבאים, חלקם או כולם, במקום אלה שב-
12ג(1)(ג)[$ זו ברירת המחדל שנקבעה על ידי
ועדת החוקה, וראה הערה למטה]:(i)               
 עבור צד חף, התוצאה
שנקבעת במקום התוצאה שהושגה בפועל היא התוצאה הטובה ביותר שהייתה ככל הנראה מתקבלת
אילולא החריגה.(ii)              
 עבור צד מפר התוצאה
הנקבעת היא התוצאה הסבירה הגרועה ביותר.(ו) התוצאות המוענקות לשני הצדדים אינן חייבות
להתאזן.2.      
(א) כשחריגה אינה מאפשרת לקבל שום תוצאה (וראה 12ג(1)(ד))
מנהל התחרות מעניק תוצאה מתוקנת מלאכותית בהתאם לאחריות על החריגה: למתחרה האשם
במישרין - ממוצע מינוס (לכל היותר
40% של ה- Match-points האפשריים
בתחרות זוגות), למתחרה האשם רק חלקית - ממוצע (
50% בזוגות),
ולמתחרה שאינו אשם כלל - ממוצע פלוס (לכל הפחות
60% בזוגות).(ב) כשמנהל התחרות מעניק תוצאה מתוקנת מלאכותית של
ממוצע פלוס או ממוצע מינוס ב-
IMP, תוצאה זו הינה בדרך- כלל פלוס או מינוס 3 imp בהתאמה,
אך ניתן לשנות זאת בהתאם לחוק
86א.(ג) יש לעשות התאמה של האמור לעיל כשמתחרה חף השיג
תוצאת מושב מעל
60% מה- Match-points
האפשריים, או כשמתחרה מפר השיג תוצאת מושב מתחת ל-
40% מה- Match-points האפשריים
(או השקול לזה ב-
imp). למתחרים אלה מוענקים האחוזים שהשיגו (או
השקול לזה ב-
(imp בלוחות האחרים במושב זה.3.        באירועי יחידים מנהל התחרות אוכף את התיקונים
שבחוקים אלה, ואת ההוראות הדורשות הענקת תוצאות מתוקנות, באופן שווה כנגד שני חברי
הצד המפר, למרות שיתכן כי רק אחד מהם אחראי לחריגה. אך מנהל התחרות לא יטיל עונש
נוהלי על שותפו של המפר אם לדעתו הוא אינו אשם בשום אופן.4.        כשמנהל התחרות מעניק תוצאות מתוקנות לא-מאוזנות
במשחק מסוג "המפסיד יוצא", עליו לחשב לכל מתחרה את התוצאה שלו על הלוח
בנפרד, ואחרי-כן להעניק לכל אחד מהמתחרים את הממוצע של שתי התוצאות.[$ על פי החלטת ועדת החוקה, ברירת המחדל ליישום החוק היא
סעיף קטן (ה). מנהל תחרות שקיבל אישור מיוחד של ועדת החוקה, וכן ועדות ערעורים,
יכולים ליישם את סעיף קטן (ג)].


בברכה,


גבי לוי

חוקים ותקנונים של הברידג' » ניסיון לתקן הכרזה שגויה
חזור לראש הדף

באחת התחרויות הסימולטניות יריבה שלי פתחה את המכרז בהכרזה 1NT. מייד אחר כך, עוד לפני שפרטנר שלי הספיק להכריז משהו, היא אמרה שהוציאה את הכרטיס 1NT בטעות והיא רוצה לתקן. תוך כדי זה היא גם פלטה כמה מילים שלכולם היה ברור שיש בידה 5 קלפים בספייד וכח 15-17. קראנו למנהל תחרות והוא אחרי שבחן מה היא מחזיקה ביד פסק שאי-אפשר לשחק את הבורד הזה ותוצאה תהיה 60%-40%. למרות שהיא לא שחקנית ממש מתחילה היא הופתעה מהפסיקה נגדה ואמרה למנהל תחרות שהוא פסק ככה כי הוא תמיד פוסק נגדה. וכשניסיתי להסביר לה שמה שהיא עשתה היה לא חוקי, היא העליבה אותי בצורה גסה ובוטה. לחנך אנשים בגילה כבר מאוחר, אז אני רוצה רק לשאול האם פסיקה של 60%-40% נכונה, והאם זה לא נותן אפשרות לזוגות חלשים במשחק נגד יריבים חזקים (ואני ממש לא מתכוון למקרה הנ"ל, אלה שואל באופן כללי) לשבש בורד בצורה כזאת ולהפסיד רק 40-60?

משחק הברידג' » פורסמה כתבת " הערכת היד" באתר " מגזין ברידג'-טיפים וכתבות " (לא-מסחרי)
חזור לראש הדף

היי חברים, לידיעתכם, פורסמה כתבת " הערכת היד" באתר " מגזין ברידג'-טיפים וכתבות " (לא-מסחרי). בקישור: הערכת היד

הכתבה מיועדת לשחקני ברידג' בתחילת הדרך, למשתפרים וגם לשחקנים מתקדמים.

תיהנו,

בברכה,

גבי לוי

כללי » פרסום נושאי כתבות ירחון ההתאגדות לפי נושאים בירחון ובאתר
חזור לראש הדף

שלום רב,

ראשית, יישר כח לכל העוסקים במלאכת עריכת ירחון ההתאגדות.

ובקשה, למען כולם, בעניין פרסום נושאי כתבות ירחון ההתאגדות לפי נושאים בירחון ובאתר.

אציין כי יישום הצעתי יאפשר ביצוע חיפושים עפ"י הנושאים, כגון, " שפר את הכרזתך "; קונבנציות; פינת החוק וכול' ויתרום לכל חברי ההתאגדות.

בברכה,

גבי לוי

אתר ההתאגדות » מתי תעודכן רשימת מורי ברידג' שהוסמכו ע"י ההתאגדות הישראלית לברידג'
חזור לראש הדף

לאוריה שלום רב, תודה רבה.

האם הוסמכו מורי ברידג' מאז שנת 2015?

האם התכוונת ל: מורה שמעוניין  שהאי מייל שלו יפורסם (ולא שלא יפורסם)?

בברכה,

גבי לוי

אתר ההתאגדות » מתי תעודכן רשימת מורי ברידג' שהוסמכו ע"י ההתאגדות הישראלית לברידג'
חזור לראש הדף
לא ניתן לפרסם אי מייל של אדם מבלי שביקש לעשות כן.
מורה שמעוניין  שהאי מייל שלא יפורסם מוזמן לעדכן אותנו בדוא"ל ibf@bridge.co.il או דרך טופס צור קשר באתר ואנו נטפל בכך בשמחה.

אתר ההתאגדות » מתי תעודכן רשימת מורי ברידג' שהוסמכו ע"י ההתאגדות הישראלית לברידג'
חזור לראש הדף

שלום רב,

רשימת מורי ברידג' שהוסמכו ע"י ההתאגדות הישראלית לברידג' מעודכנת לשנת 2015 ואינה כוללת את מרבית כתובות הדוא"ל של המורים.

מתי תעודכן?

בברכה,

גבי לוי

משחק הברידג' » בעית הכרזה
חזור לראש הדף
שמח שהצלחת בסוף.
משחק הברידג' » בעית הכרזה
חזור לראש הדף

שרון,

ניסיתי להעלות פוסט לפייסבוק. מה שכתבתי "נעלם" כלא היה, כאילו לא כתבתי דבר.מה הדרך הנכונה לעשות זאת?

משחק הברידג' » בעית הכרזה
חזור לראש הדף

לא כתבת אם הפרטנר היה dealer אם כן היות ואת void spades ושני hearts לא טובים

בהנחה שאתם משחקים better minor הייתי מכריז 4clubs

משחק הברידג' » בעית הכרזה
חזור לראש הדף
שלום שרה, ראיתי שפרסמת את השאלה באתר אחר, אני מציע בחום לפרסם בדף השאלות בפייסבוק, שם יש שחקנים טובים שיכולים לענות של זה. 
משחק הברידג' » בעית הכרזה
חזור לראש הדף

שיטת הניקוד IMP, אף אחד לא פגיע, הפרטנר פותח ראשון את ההכרזה ב 1c.
היד שלי
void spade
JT
A984
A987654

אנחנו משחקים בשיטת 2/1 ובכרטיס השיטות שלנו נכללת הקונבנציה inverted minors
מה עלי להכריז ?

חוקים ותקנונים של הברידג' » משחק עם קלף חוסר
חזור לראש הדף

בקיצור: מתייחסים לקלף כאילו היה כל הזמן בדומם. אם הדומם לא שירת לסדרת הקלף החסר אז יש מחדל ע"י הדומם. אך במקרה זה אין מעבירים לקיחה לצד החף, אלה יש להעניק תוצאה מתוקנת לצד החף אם נגרם להם נזק מהמחדל.

איתן

מורים והוראת ברידג' » שאלה: האם הנכם מעוניינים שאפרסם כעת כתבות בשפה העברית בנושא " הערכת היד " (בפתיחה ובתגובה)
חזור לראש הדף

היי חברים. שאלה: האם הנכם מעוניינים שאפרסם כעת כתבות בשפה העברית בנושא " הערכת היד " (בפתיחה ובתגובה) באתר " מגזין ברידג'-טיפים וכתבות " (לא-מסחרי). כזכור, פורסמו בתחילת דרכו של האתר כתבות רבות בנושא בשפה האנגלית. כמובן, השאלה מכוונת גם לתלמידיכם (למורים שביניכם). אשמח לקבל את תגובתכם.

לקישור: פירוט כתבות

בברכה, גבי לוי

משחק הברידג' » מה הסיכוי לקבל קלפים לגרנד סלאם בשליט?
חזור לראש הדף

היי חברים. לקישור למסמך "Percentages for Bidding Games, Small Slams, and Grand Slams at Duplicate Teams " בכתבה " משחק חלקי, משחק מלא, סלאם – התפלגות סטטיסטית ועוד " באתר " מגזין ברידג'-טיפים וכתבות " (לא-מסחרי) - התפלגות סטטיסטית

לקישור כתבה " Slam Statistics "

תיהנו. בברכה, גבי לוי